"Sveriges närmsta vildmark"

Destination Nedre Dalälven

 

Syftet med projektet är att genom främst digital utveckling stärka attraktiviteten hos Nedre Dalälvsområdet och områdets turistprodukter.

Målet med projektet är ökad samverkan hos turistaktörerna, produktutveckling och ökad kompetens och kunskap om digitala kanaler. Detta skall ske med hjälp av genomförd kompetens- och produktutveckling främst inom digital utveckling, genomförda nätverksträffar, genomförda mindre tematiska träffar, genomförda inspirationsresor, genomförd vägledning för implementering och hantering av säljverktyg för webb och övrigt digitalt, genomförd vägledning marknadsföring, deltagande vid mässor, framtagna onlinebaserade mallar för marknadsföring, en ny webbplats.

Aktiviteterna i projektet är: Kompetens- och produktutveckling främst inom digital utveckling, sex större nätverksträffar, mindre träffar för aktörer inom samma tematiska eller geografiska område, inspirationsresor, vägledning för implementering och hantering av säljverktyg för webb och övrigt digitalt, vägledning kring marknadsföring, deltagande vid mässor med turisminriktning, framtagande av onlinebaserade mallar för marknadsföring, programmering och framtagande av en ny webbplats.